Divize RostlinnÉ výrobY

Obiloviny - převážně potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a oves nahý, společně se zrnovou kukuřicí - zaujímají dominantní postavení v rostlinné výrobě.

Mezi další aktivity patří pěstování řepky olejné, máku, cukrovky a krmných plodin pro divizi živočišné výroby.

Divize rostlinné výroby provádí silážování kukuřice pro potřeby bioplynových stanic i pro živočišnou výrobu.

 

Pro uskladnění zrnin máme k dispozici skladovací prostory o celkové kapacitě 13 300 t, z toho 5 skladů o kapacitě 5 000 t s aktivním větráním. Čištění a sušení obilí provádíme na vlastním zařízení.

 

K prosperitě přispívá i obhospodařování luk a pastvin, což umožňuje zajištění kvalitního krmiva pro živočišnou výrobu.

 

Moderní a vysoce produktivní technika, převážně značky JOHN DEERE, provádí kvalitní zpracování zemědělskié půdy a sklizňových prací.

 

Společnost ÚSOVSKO a. s. spolu s dceřinými společnostmi obhospodařuje 20 tisíc hektarů půdy v Olomouckém a Plzeňském kraji. Za účelem zemědělského hospodaření se věnuje mimo jiné i nákupu pozemků.