Portfolio

Společnost ÚSOVSKO a. s. je organizačně rozdělena do 5 divizí: 

o divize Potravinářské výroby
o divize Ovocnářství
o divize TechEnergo
o divize Rostlinné výroby
o divize Živočišné výroby